Zgodba graščakov - Gostilna Čop


POKLIČITE  03/567-62-22, 041/407-966  ALI REZERVIRAJTE PREKO E-POŠTE  INFO@GOSTILNACOP.SI     REZERVIRAJ 


 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Zgodba graščakov ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
 
Korenine rodbine Čopov segajo globoko v zgodovinsko dediščino. Spomin nanjo najbolje upodablja Čopova kmečka domačija. Velika enonadstropna hiša, ki se bohoti pod cerkvijo sv. Jurija, je nekdanji dvorec Podšentjur, kamor so se v 18. stoletju preselili Čopovi predniki in se naselili na Podkumu. Danes na tej posesti živijo potomci graščakov Čopov, med katerimi je tudi vaš gostitelj Lojze Čop.

Dediščina vitezov, romantičnega hrepenenja, poguma, poštenja in plemenitosti

Dvorec Podšentjur

O dvorcu Podšentjur je pisal že Janez Vajkard Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske. Takrat se mu je takole zapisalo:


narekovaj.png»Ta grad, ki se kranjsko imenuje Pod Sent Jurjam, stoji na Spodnjem Kranjskem, šest milj od Ljubljane. Čeprav stoji visoko v gorah, ima dovolj rodovitnega polja, travnikov, sadovnjakov in lepe gozdove. Prav nad gradom stoji na majhnem prijetnem hribčku cerkev sv. Jurija, kije dala gradu tudi ime. V bližini je visoka gora, kranjsko imenovana Kum, ki daleč naokoli razkazuje na svojem temenu postavljeni cerkvi sv. Neže in sv. Jošta in kamor vsako leto vodijo velika romanja.«
 
Valvasor je dvorec upodobile še na bakrorezu z nemškim imenom S. Georgen in slovenskim Pod Sent Jurjem, ki prikazuje enonadstropno stavbo z gospodarskim poslopjem ob poti k šentjurijski cerkvi.

Za stran  


Dvorec Podšentjur je v svojem zgodnjem obstoju zamenjal veliko posestnikov, dokler ga nista leta 1748 kupila Janez Jožef in Marija Konstancija Čop, začetnika rodbine Čopov.

Grofica Čop

Zakonca Čop sta se vzela maja 1748. Janez Jožef Čop je bil graščinski uradnik, njegova zaročenka Marija Konstancija pa hči doktorja prava in tajnika ljubljanskega videcomskega urada Ferdinanda Leopolda Heipla. Poročila sta se v cerkvi sv. Krištofa v Ljubljani.

Slab mesec po poroki sta zakonca kupila dvorec Podšentjur v takratni svibenjski župniji na Spodnjem Kranjskem. Prejšnja lastnica Marija Terezija Merherič je živela v Ljubljani in dvorcu ni posvečala posebno pozornosti, zato je bila kupnina nizka.

Ko sta zakonca kupila dvorec, ta ni bil v najboljšem stanju. Dvorec je namreč v preteklih desetletjih zamenjal veliko lastnikov, ki so razprodali skoraj polovico podložniške zemlje. Čopa sta se odločila izboljšati zemljišča z meliorizacijo, tako da sta vrednost dvorca in njegovega imetja do leta 1760 dvignila s 420 na vsaj 600 goldinarjev.

Zakonca sta dobro gospodarila, da so jima dohodki od podložniške in gospoščinske zemlje zadoščali za lastne potrebe in plačevanje davkov. Zakonca nista imela nobenih dolgov.

V zakonu sta se jima rodila dva otroka, sin Franc Ksaverij in hči Marija Ana Čop.

Marija Konstancija je zaradi svojega izvora iz meščanske poplemenitene rodbine dobila naziv grofica Čop in postala je prva graščakinja iz Čopovega rodu. Umrla je leta 1760.

Nasledstvo dvorca

Po smrti Marije Konstancije je dvorec najprej nasledil njen soprog Janez Jožef. Priletni vdovec po njeni smrti ni dolgo ostal sam. Poročil se je z Marijo Rozalijo Šivic, s katero sta povila tri otroke, sina Jožefa, hčer Marijo Jožefo in sina Antona. Družino je leta 1781 doletela tragedija, saj so otroci v razdobju pol leta izgubili oba ostarša. Dvorec je tako leta 1789 nasledil starejši sin Jožef Čop I., ki je postal nosilec rodu in drugi podšentjurski graščak iz Čopovega rodu.


Za stran
 
 
V naslednjih generacijah se je dediščina dvorca in posesti prenašala iz roda v rod. Leta 1815 je lastnik postal Jožef Čop II, ki ga je leta 1844 nasledil sin Jožef Čop III, ki je bil zadnji podšentjurski graščak fevdalne dobe. Leta 1880 je Čopovino izročil sinu Jožefu IV. Posest je bila leta 1898 prepisana iz deželne deske v zemljiško knjigo okrajnega sodišča Radeča, s čimer se je zaključila graščinska dediščina rodbine Čop. Jožefu IV. je leta 1912 kot lastnik sledil sin Alojzij, ki ga je leta 1936 nasledila vdova Marija. Ta je leta 1956 izročila Čopovino sedanjemu gospodarju Juriju Čopu, prastricu našega gostitelja Lojzeta Čopa.

V dvestoletni dobi Čopove rodbine, ki je živela v dvorcu Podšentjur, je Čopov rod na Kumljanskem pognal čvrste korenine. V Sloveniji namreč ni graščine, ki bi bila v rokah iste rodbine več kot stoletje in pol, medtem ko v šentjurski graščini Čopov rod gospodari že 267 let. Kljub izseljevanju preteklih generacij Čopov, ki so iskali zaposlitev drugod, je Čopova rodbina danes ena najtrdnejših v vaseh pod Kumom.

Okusite utrip zgodovine

Prepustite se zgodovinskemu izročilu, ki vas odpelje v davne čase, ko so na Podkumu živeli graščaki. Prostorna viteška dvorana daje posebno noto porokam, poslovnim dogodkom, zaključnim konferencam in praznovanjem.

Bogato dediščino graščakov lahko na svojem krožniku okusite tudi s prepoznavnim cateringom po grajsko.

Vir; Golec, Boris (1988). Iz življenja malih graščakov Čopov v obdobju 1748-1848. Kronika (Ljubljana), letnik 36, številka 3, str. 184-194.

 
 
 

Domov Pr Čop  |  Restavracija  |  Catering  |  Dogodki  |  Priznanja in pohvale  |  Galerija  |  Kontakt  |

 

Lojze Čop s.p., Podkum 11, 1414 Podkum

 

Copyright © 2015 Gostilna Čop